Teosyal
Dr Edin Suljagić

Dr Edin Suljagić

Edin Suljagić rođen je 22.11.1962. god. u Tuzli gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet završio je u Tuzli 1988. god. sa prosječnom ocjenom 9,31 kao najbolji student generacije.

1989. god odrađuje pripravnički liječnički staž u UKC-u, a postdiplomski studij 1989. god. 1993. god. odbrana je magistarskog rada pod nazivom “Učestalost i distribucija tumora kože”.

Specijalizaciju uspješno polaže u martu 1997. god. i od tada se počinje baviti korektivnom dermatologijom na Odjelu za medicinsku kozmetologiju Klinike za kožne i spolne bolesti UKC-a Tuzla.

1999. god odbrana doktorske disertacije pod nazivom “Uticaj psihičkih faktora na nastanak i tok psoriasis vulgaris”.

Tokom 2002. god. boravio je više puta na Klinici za plastičnu hirurgiju i Klinici za kožne i spolne bolesti Kliničko bolničkog centra u Ljubljani na usavršavanju za primjenu botulinusnog toksina (BOTOX) za dermatološke indikacije.

Na Katedri za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta u Tuzli biran je 1999. god za docenta, a u martu 2010. godine za vanrednog profesora. Profesor je i na katedri za dermatovenerologiju na Visokoj zdravstvenoj školi. Član je federalne Komisije za polaganje specijalističkog ispita iz dermatovenerologije te komisije za odbranu magisterija i doktorske disertacije.

Dr Edin Suljagić je osnivač i utemeljitelj Dermatološko kozmetičkog centra Farah koji je sa radom počeo 1998. god.

U dermatološkoj ordinaciji možete dobiti uslugu dermatološkog pregleda - uspostavljanje dijagnoze i preporuku najsavremenije terapije za rješenje dermatološkog problema od strane prof. dr. sci. med. Edina Suljagića, dermatovenerologa čiji rezultati rada su verificirani od strane dugog niza zadovoljnih pacijenata iz šire regije. Stalnim edukacijama širom svijeta, prof. Suljagić svojim pacijentima pruža vrhunski pregled po svim pravilima klasične i savremene dermatologije.

Pored vlastite edukacije posebnu pažnju poklanja edukaciji osoblja Dermatološko kozmetičkog centra Farah tako da sa sigurnošću možemo reći da je u Dermatološko kozmetičkom centru Farah uposleno najeduciranije osoblje iz oblasti kozmetologije.

2001. god. aktivno počinje da se bavi primjenom lasera u dermatologiji. Među prvima u regiji primjenjuje najnovije tehnologije i spoznaje iz područja dermatovenerolodije, estetsko – korektivnih zahvata i primjene lasera. Do danas je bio na brojnim usavršavanjima iz oblasti laserske dermatologije u poznatim europskim klinikama u Trstu, Pragu, Roterdamu... i kontinuirano provodi daljnje usavršavanje. Trenutno je njegov Dermatološko kozmetički centar Farah najkompletnije opremljeni laserski centar na Balkanu.

Misija rada i života prof. Edina Suljagića je apsolutno zadovoljni klijent kojem može pružiti rješenje dermatološkog i estetskog problema u skladu sa svim pravilima i mogućnostima moderne medicine.

Kontakt

Newsletter