Teosyal
Dr Zlata Popović

Dr Zlata Popović

Zlata Popović (rođ. Čkonjović) rođena 22.05.1985. godine u Banjoj Luci. Osnovnu i srednju Medicinsku školu završila je u Banjoj Luci, diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Zaposlena je na Klinici za plastičnu, rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine od juna 2012. godine. Na specijalizaciji je iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije od decembra 2014. godine pri Univerzitetskom Kliničkom centru Republike Srpske, na Klinici za plastičnu, rekonstruktivnu hirurgiju i opekotine.

Zaposlena je kao asistent na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta U Banjoj Luci od septembra 2018. godine.

Pored redovnog rada na Klinici u slobodno vrijeme usavršava ransplantaciju kose (FUE tehnikom), rekonstrukciju ožiljaka transplantacijom kose, te se bavi manje invazivnim metodama liječenja alopecija i njihovom dijagnostikom od 2015. godine.

Veliko interesovanje ima i za naučno istraživački rad, student je završne godine Doktorskih studija Univerziteta u Novom Sadu.

Više puta je bila predavač na domaćim i međunarodnjim kongresima.

Pohadjala je brojne workshop-ove iz oblasti plastično-rekonstruktivne hirurgije i transplantacije kose, kao i antiaging medicine, od kojih se posebno ističu masterclass i hands on moduli pod mentorstvom vodećih stručnjaka iz ove oblasti medicine.

Većinu svog slobodnog vremena posvećuje edukaciji i konstantnom usavršavanju.

Kontakt

Newsletter