Teosyal

ZU Specijalna bolnica iz hirurških i internističkih oblasti „S.TETIK“

Bolnica S.TETIK je prva privatna klinika u Bosni i Hercegovini, osnovana sada već davne 2007. godine. Od svog osnivanja do danas prešla je put od male ambulante do danas vodeće zdravstvene ustanove na području BiH.

Danas smo bolnica koja spaja profesionalizam i sofisticiranost medicinske ustanove sa naglaskom na zdravlje i ljepotu. U sklopu klinike posluju ambulante Plastične i estetske hirurgije, Ginekologije, Abdominalne hirurgije, Ortopedije, Onkologije, Dermatologije, Dječije hirurgije, Radilogije i Laser centar.

Princip rada bolnice S.TETIK je stalno usavršavanje i pomjeranje granica. Bolnica S.TETIK danas rapolaže sa 3 moderno opremljenje operacione sale, kabinetom za MR i CT snimanje, sopstvenim smještajnim kapacitetom sa 20 kreveta, kao i dva odvojena apartmana.

Naš uspjeh se zasniva na znanju, iskustvu i posvećenosti.

ZU Specijalna bolnica iz hirurških i internističkih oblasti „S.TETIK“
Prof. dr Darko Jović

Prof. dr Darko Jović

Specijalista za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju

Pročitajte više
Newsletter