Teosyal
Dr Ioanna Batsialou

Dr Ioanna Batsialou

Specijalista estetske i anti-aging medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije

Ioanna Batsialou je rođena 17. avgusta 1971. Karditsa, Grčka. Živi u Beogradu, ali radi širom sveta.

Obrazovanje:
2005 - Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2003 - Lekar specijalista fizikalne medicine i rehhabilitacije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
2001 - Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1999 - Viši fizioterapeut, Viša medicinska škola, Zemun
1997 - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Obrazovanje u oblasti Anti-Aging medicine, estetske medicine i mezoterapije:
2017 - 2020 Internacionalne master studije iz estetske medicine i terapije, University of Camerino - Italija
2008 - 2010 - Master studije iz anti-aging medicine, Euromedicom Paris, Francuska
2004 - 2006 - Međunarodna specijalistička škola tradicionalne medicine i akupunkture, Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija 
2005 - 2007 - Praktičan uvod u estetsku medicinu I injekcione tehnike, Invivox (dr Jacques le Coz), Pariz, Francuska
2004 - 2006 - Master studije estetske medicine, Euromedicom Paris, Francuska
2003 - 2005 - Mezoterapija u lečenju sportskih povreda, bola i estetskim tretmanima, Invivox (dr Jacques le Coz), Pariz, Francuska
1985-1989 - Srednja škola Lycee, Atina 

Radno Iskustvo:
2017 - i dalje - Zavod za dermatovenerologiju "IOANNA MediGroup", Beograd
2015 - i dalje - Visoka zdravstveno sanitarna škola strukovnih studija Visan, Beograd
2007 - 2016 - Ioaanna Mesotherapy, centar za mezotarapiju, Beograd
2002 - 2005 - Klinika za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", Beograd
1997 - 2002 - Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banja Kanjiža"
- Lekar konsultant od 2002. i dalje, u više od 15 estetskih centara i zdravstvenih ustanova
Od 1997. dobitnica mnogih priznanja, ordenja, član istaknutih društava, asocijacija, priznata kao trener, instruktor i renomirani predavač na kongresima širom sveta.

Kontakt

Newsletter